JAKÉ TYPY PROJEKTŮ ZPRACOVÁVÁME ?

architektura

zabýváme se všemi možnými druhy staveb a velikostí od bytů, rodinných domů až po velké komplexy budov

urbanismus

rádi zabrousíme i do projektů větších měřítek, jako jsou územní a urbanistické úlohy

interiér

projekty interiéru zpracováváme primárně tehdy, pokud jsou součástí projektu, který řešíme

CO VÁM SPOLUPRÁCE S NÁMI MŮŽE PŘINÉST ?

► Díky promyšlenému návrhu Vám dokážeme v rámci realizace ušetřit značnou část rozpočtu.

► Vytvoříme Váš dům snů na míru, který bude zcela odpovídat Vašim představám a požadavkům.

► Svým klientům nasloucháme, otevřeně komunikujeme a společně docházíme k co nejlepšímu výsledku.

► Jsme Vašimi průvodci a podporou - my Vás v tom nenecháme!

► A hlavně naše projekty tvoříme vždy s radostí a každý projekt je pro nás jedinečný, každý projekt máme velmi rádi a snažíme si jeho tvorbu co nejvíc užít spolu s Vámi - společně to zvládneme!

JAK S NÁMI PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU ?

1

příprava zakázky

záměr
rozvaha
formování zadání
harmonogram
cenová nabídka
získání podkladů pro studii
► smlouva o dílo

2

architektonická studie

Ve studii vzniká to nejdůležitější a to je samotná podoba domu. Studie je základním pilířem pro další fáze a proto si na ní dáváme velmi záležet. V průběhu studie probíhají vzájemné konzultace od kterých se odráží vývoj a směřování projektu. Konzultace probíhájí osobně nebo online dle potřeby nebo preference klienta.

• 1 konzultace - rešerše
reference staveb, které se blíží vysněnému cíli
materiál a vzhled domu
hledání „typu domu“

• 2 konzultace - koncept
uspořádání hmoty domu na pozemku
schéma (čárové) rozložení dispozice
orientace ke světovým stranám
první 3D náhledy

• 3 konzultace - návrh
fasády a vykreslené půdorysy včetně tloušťky stěn
pracovní vizualizace

• 4 konzultace - ladění
zapracování poznámek
doladění projektu

• 5 prezentace - odevzdání
odevzdání elektronicky + fyzicky

Co vám odevzdáme ?
popis projektu
situační výkresy
půdorysy
pohledy
řezy
vizualizace
viz. projekty na webu

3

projekce

Další konzultace pokračují i ve fázi projekce. Hlavním tématem je konkrétní volba výrobků, materiálů a stavebních procesů.

• fáze 1
dokumentace pro územní řízení
směřuje na úřad

• fáze 2
dokumentace pro stavební řízení
směřuje na úřad

fáze 1+2
dokumentace pro společné řízení
u rodinných domů a menších projektů bývá často územní a stavební řízení spojeno
směřuje na úřad

• fáze 3
vypracování dokumentace pro provádění stavby
velice podrobná dokumentace,
která je podkladem pro stavební činnost

Co vám odevzdáme v každé fázi ?
kompletní projektovou dokumentaci
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb

4

realizace

• spolupráce při výběru dodavatele
zpracování podkladů pro výběr dodavatele
sestavení tenderové dokumentace
pomoc při vyhodnocování
pomoc při sjednání a podpisu smlouvy

• autorský dozor
dohled nad prováděním stavby

CO NABÍZÍME NAVÍC ?

fyzický model

Rádi pro Vás seskládáme fyzický model ve Vámi zvoleném měřítku. Fyzický model pomáhá vytvořit jiný zážitek z vnímání projektu, dokáže zachytit specifické momenty a člověk si umí objekt snadněji představit.

3D projekce - BIM

Jsme schopni vytvořit projektovou dokumentace ve formě BIM.
Model slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu.

inženýring

obstarávací činnost
komunikace s orgány státní správy
získání potřebných povolení

JAK VYPADÁ SMLUVNÍ STRUKTURA A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ?

KRYSTAL architektura © 2022