Ing. arch. Kristýna Kirschner (Vyslychová)

autorizovaný architekt ČKA 05333

kristyna.kirschner@krystalarchitektura.cz
+420 739 928 795

1995 I Vsetín
2014-2019 I Fakulta architektury ČVUT v Praze
2017-2019 I CHA architekti, DI5 architekti inženýři
2019-2023 I Znamení čtyř - architekti
od 2021 I KRYSTAL architektura

Ing. arch. Viktor Kirschner

viktor.kirschner@krystalarchitektura.cz
+420 734 436 577

1995 I Opava
2015-2022 I Fakulta architektury ČVUT v Praze
2017-2021 I Škarda architekti
od 2021 I KRYSTAL architektura

TÝM

Ing. arch. Michaela Andrlová

michaela.andrlova@krystalarchitektura.cz

Jan Cink

jan.cink@krystalarchitektura.cz

Bc. Ekaterina Negovorina

ekaterina.negovorina@krystalarchitektura.cz

Pavel Horáček

pavel.horacek@krystalarchitektura.cz

KRYSTAL architektura © 2022