Výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

lokalita: Praha 10 - Vinohrady
typ projektu: jednofázová otevřená architektonická soutěž
umístění: postup mezi top 13 projektů z 34
vyhotovení: studie 11/2022

K návrhu budovy nové fakulty jsme přistoupili tak, jak bychom chtěli, aby vypadala budova fakulty, ve které bychom rádi sami studovali. Nosné myšlenky celého návrhu jsou zaměřeny zejména na příjemnou atmosféru celého domu, jeho otevřenost, čitelnost a jednoduchost. Zároveň jsme v návrhu hledali rovnováhu mezi dostatečnou reprezentativností a potřebnou hravostí a odlehčeností, aby budova nepůsobila přísně.

Hmotový koncept je velice jednoduchý. Budova je novým solitérním bodovým objektem v území, který má urbanisticky problematický areál sjednotit a zčitelnit. Rozdělení hmoty na dva pomyslné kvádry navazuje na koncepci dvou výrazných čelních fasád stávající budovy a pomáhá dodat nové budově menší měřítko a zároveň se esteticky propojit s prvky, které se již v území nacházejí. Členění plynule přechází také do interiéru budovy. Veřejný prostor je navržen jako otevřené obdélníkové náměstí, které je společné pro obě budovy a je navrženo pro velkou koncentraci lidí. Náměstí je doplněno o stromořadí v centrální části. Změnou materiálu, jsou vyznačeny hlavní osy pohybu a vstupy do obou budov. Vjezdy do areálu jsou umístěné na jeho koncích pro nerušený provoz veřejného prostoru.

Reprezentativnost fasády je podpořena cihlovou fasádou, která je tvořena matematickým vzorem a tmavší cihly jsou postupně ubírány a sublimují do vyšších pater. Fasáda také skrývá medicínský podtext. Architektonicky vyjadřuje molekulární nebo buňkové struktury.

Typologicky se jedná o atriový objekt s charakteristickým kulatým schodištěm. Celý provoz budovy je velice jednoduchý a zakládá si na čitelné orientaci v celém domě. Atrium propojuje celý dům přes celou jeho výšku. Kolem atria se nachází jednotlivé učebny, v menší hmotě kvádru objektu se nachází společenské funkce jako jsou studovny nebo konferenční místnost.

V parteru se nacházejí další společenské funkce jako je knihovna, kavárna nebo studentský klub. Parter tak budově dodává její živost v průběhu dne.

autor: Kristýna Kirschner (Vyslychová), Viktor Kirschner
vizualizace: Michal Nohejl

Porota považuje za vhodné:
► velmi solidní a precizní práce s materiálem a detailem interiéru i exteriéru
► vhodné urbanistické a přiměřené hmotové řešení
► přehledné dispoziční řešení nadzemních podlaží s vnitřním osvětleným atriem
► kvalitní a přiměřené řešení veřejných prostranství, umístění kavárny v nároží uličního parteru
► efektivní řešení zelené střechy a fotovoltaiky

koncept

půdorysy

momentky exteriér

momentky interiér

řešené území

odkazy:

KRYSTAL architektura © 2022