Vila V zenu

lokalita: Středočeský kraj
vyhotovení: studie 09/2023
aktuální stav: dokončení architektonické studie

Návrh vychází ze zadání vytvořit zážitkové a příjemné moderní bydlení s velkou mírou soukromí. To vše na standartním pozemku v klasické zástavbě.

Sousední domy jsou umístěny na východní a západní straně pozemku, jižní strana slouží pro příjezdovou komunikaci a na severní straně je plánovaná výstavba nové čtvrti. Z těchto důvodů tak vznikla myšlenka atriového domu. Typickým prvkem atriového domu je důraz na intimní atmosféru. Atrium poskytuje spoustu možností, jak s domem zacházet tak, aby byl hravý a poskytoval různé charaktery bydlení od malebných zákoutí až po reprezentativní prostory.

Dům a jeho funkce jsou rozděleny do několika hmot (dům, garáž a sauna), které propojuje lehká dřevěná konstrukce. Jednotlivé hmoty dodávají návrhu propustnost a určují prostorové uspořádání konceptu domu. I přes netradiční koncept si dům drží svou čitelnost a jednoduchost. Jedním z hlavních principů je práce s průhledy, které probíhají, jak v exteriéru, tak v interiéru. Důraz je dále kladen na maximální kontakt domu se zahradou, atriový koncept umožňuje dům doslova rozestavět kolem zahrady. Tento kontakt je podpořen další vrstvou pomocí velkoformátových oken v přízemí.

Hmotou domu je dvojpodlažní kvádr s ustoupeným podlažím, které pomáhá vytvořit příjemnější měřítko domu z ulice a zároveň nestíní západní fasádě sousedního domu. Hmota je dotvořena kšiltem, který dům ukončuje jako jeho koruna.

Návrh domu tvoří dispozice s pěti obytnými místnostmi 5kk. První podlaží je pojato jako společenské, velký otevřený a propojený prostor slouží pro trávení času celé rodiny. Podlaží je doplněno oddělenou částí s pracovnou. Druhé podlaží je soukromé, nachází se zde master bedroom a dětské pokoje. Pro propojení obou částí domu je navržen průhled/otvor v podlaze druhého patra jako převýšený prostor, aby se celý dům propojil a nejednalo se o oddělené části. Průhled je zakončen světlíkem ve střeše, který propouští do domu přirozené světlo.

autor: Viktor Kirschner, Kristýna Kirschner (Vyslychová)

koncept

půdorys

v noci

posuvná vstupní křídla

terasa

hranice pozemku

pracovna

převýšený prostor 2.NP

master bedroom

děti - pokoj, koupelna

řešené území

KRYSTAL architektura © 2022