Spolkový dům

Novostavba sálu, hospody, knihovny, garáží a rekonstrukce obecního úřadu

lokalita: Komařice (Jihočeský kraj)
typ projektu: jednofázová otevřená architektonická soutěž
vyhotovení: studie 11/2023

Cílem bylo vytvoření spolkového domu s maximálním důrazem na urbanismus okolí, jednoduchost, praktičnost a ekonomičnost. Tyto hlavní témata se propisují celým návrhem spolkového domu. Pro návrh bylo stěžejní vytvořit budovu, která elegantně kombinuje všechny tyto myšlenky a splňuje potřeby všech, kteří ji budou užívat. Hlavní myšlenkou bylo, aby spolkový dům co nejvíce zapadl do okolí a aby působil přátelským otevřeným dojmem tak, aby se zde všichni uživatelé cítili dobře a chtěli zde trávit svůj čas. Návrh nabízí mnoho možností trávení času jak pro jednotlivce, tak pro společenské akce a budování komunity.

Rozčlenění jednotlivých hmot návrhu vychází převážně z historické stopy původních objektů. Každý nově navržený dům má svou funkci. Tím je dodrženo drobné měřítko vyplývající z urbanismu obce. Domy společně tvoří nádvoří, které je zároveň jemně odděleno od rušné ulice perforovanými vraty. Nádvoří je centrálním prostorem celého spolkového domu, kde se soustřeďuje jeho dění a je prodlouženou rukou veřejného prostoru. Proporce nádvoří umožňují pořádání různých akci od trhů až po letní kina nebo koncerty. Nádvoří je propojeno s krytým předprostorem hlavního sálu, který dále pokračuje do přírodní zahrady, kde se nachází nejen sad, ale i další aktivity pro děti a mládež. Návrh nabízí mnoho zajímavých prostorových momentů, vazeb a charakterů. Proto doufáme, že si každý návštěvník najde své oblíbené místo nebo aktivitu pro příjemné trávení času.

Z důvodu špatného technického stavu a finanční náročnosti rekonstrukce stávajících objektů pro zcela novou náplň, návrh pracuje s novostavbami objektů. V maximální míře však zachovává původní historii statku. Na stopu bouraných staveb odkazuje umístěním sálu na pozici původní středové stodoly, zachovává fragment stěny a doplňuje hmotu původního uličního objektu novou knihovnou, promítá obrysy stavajících objektů do nové dlažby a v neposlední řadě využívá v co nejvyšší míře materiály z původních bouraných staveb a tyto materiály recykluje.

autor: Viktor Kirschner, Kristýna Kirschner (roz. Vyslychová)
spolupráce: Jan Cink, Michaela Andrlová, Ekaterina Negovorina
vizualizace: Radek Janků

Porota považuje za vhodné:
► Civilní a kultivované architektonické a materiálové řešení exteriéru i interiéru
► Krajinářské řešení dvora a zahrady

koncept

návrh / stávající stav

kontext

řešené území

historické snímky

odkazy:

KRYSTAL architektura © 2022