Rodinný dům V sadu

lokalita: Brno
vyhotovení: studie 04/2024
aktuální stav: dokončení architektonické studie

Urbanistické řešení je dáno několika okolnostmi. Parcela je mírně svažitá s jižní orientací a pro umístění domu na pozemek bylo při návrhu počítáno s možným rozdělením parcely a jejím budoucím prodejem. Z tohoto důvodu je dům umístěn v levé horní části pozemku. Toto umístění poskytuje výhled do sadu a zároveň využívá nejrovnější části pozemku.

Tvar domu je navržen jako jednoduchý obdélník, který jednak šetří realizační náklady a jednak přirozeně zapadá do průběhu rostlého terénu pozemku s minimálním rozsahem zemních prací. Výsledná silueta domu s pultovými střechami různých výškových úrovní a dvojnásobným objemem prvního podlaží oproti druhému je výsledkem stavebního programu, ekonomického hlediska a architektonicky hodnotné kompozice.

Dům je více uzavřený směrem od ulice na severní straně a více se otevírá a komunikuje s okolní zahradou a sadem na jihovýchodní a jihozápadní straně. Pohled z ulice je tak poměrně nenápadný a hlavní výhledy jsou situovány do zahrady. Součástí návrhu domu je i garáž, u které jsme využili svažitost pozemku k hlavní příjezdové komunikaci a zapustili ji do terénu. Garáž má plochou zelenou střechu, která plynule navazuje na terén zahrady a neruší tak její prostor.

Cílem dispozičního uspořádání bylo vejít se do co nejmenší plochy a zárověň zachovat kvalitu bydlení. Pro koncept dispozice bylo zásadní vytvořit prostorný obývací pokoj s jižním výhledem do sadu. Dispozice je velmi prakticky zónovaná na denní a noční část podle jednotlivých poschodí.

tým: Viktor Kirschner, Kristýna Kirschner, Michaela Andrlová

koncept

půdorys

další momenty exteriér

garáž

další momenty interiér

kuchyně

v noci

řešené území

KRYSTAL architektura © 2022