Komunitní sportovní centrum pod Nuselským mostem

lokalita: Praha 2
ocenění: 1. místo v soutěži Olověný Dušan 2019
typ projektu: školní semestrální práce
vyhotovení: zimní semestr 2018/2019

Nuselské údolí má jako svou naprostou dominantu nuselský most, který prochází přes cele Nuselské údolí. Navrhované komunitní centrum je navrženo jako solitér přímo pod Nuselským mostem s využitím plochých střech pro podpoření střešní krajiny v území. Pro dotvoření celkového prostorového konceptu jsou doplněny nedokončené východní bloky novou zástavbou spolu s novým definováním charakteru bloků.

Komunitní centrum slouží jako vzdělávací, volnočasové a sportovní centrum. Jednotlivé funkce jsou rozděleny do jednotlivých podlaží. Komunitní centrum je solitérního charakteru v linii Nuselského mostu. Vytváří tak výraznou budovu v sestavě okolních bloků. Jako solitérní dům je podpořen náměstím.

Konstrukce centra je tvořena betonovým skeletem. Fasáda je z polykarbonátových panelů s ohledem na to, že se jedná o solitérní dům. Má celkem pět nadzemních podlaží a dvě podzemní. Vzdělávací a volnočasové centrum je umístěno v druhém podlaží. Ostatní patra jsou pak vyhrazena sportovištím a jejich zázemím. V parteru se nachází kavárna a multifunkční společenský sál pro pořádání přednášek nebo firemních akcí. Plochá střecha je využita pro basketbalové hřiště spolu s šatnami a také pro letní kino. Vše je obklopeno zvýšenou konstrukcí se sítí pro vytvoření dostatečného místa pro provoz hřiště.

autor: Kristýna Kirschner (Vyslychová)
ateliér: Císler - Pazdera

Pro mne nejzajímavější zadání zimního semestru. Úloha ukazuje na zajímavý prostor v rámci městské struktury. Komunitní centrum pod mostem, navíc s ambicemi. Snaha o dořešení zbytkového po-asanačního území, prostor a stavba ve stínu giganta. Přinést oživení do trochu vypnuté a zbytkové části čtvrti. Území jistě poetické, latentní, „těšící se“ dlouhodobému nezájmu. Zadání je pro mne cenné rozpoznáním kvalit místa, místa ekonomicky bez důvěry, ale se specifickým nábojem. Komunitní výstavba mi přijde skvělou, místně konvenující odpovědí. Nuselský most začal podmíněnou demolicí 17 domů v Nuselském údolí. Tuto jizvu nikdo následně nezacelil. Most tak je pro Nusle permanentním mentálním stínem. Budova vyrůstá v jasné a sebevědomé pozici z údolí. Drží se pocitově osy giganta nad sebou. Stavba má estetiku fasád solitéru i lehce sportovní výraz. Dobře a jasně avizuje svůj obsah. Nebere si, na rozdíl od jiných projektů na toto téma, z okolních bloků, co nemá. Stavba je jednoduchá, umně odlehčená „přespatrovými“ objemy ve svém průčelí. Přátelsky otevřená veřejným parterem s kavárnou dole, s neukončeně otevřenou střechou vyzdvižených scén a hřišť nahoře. Lapidární forma se nechá uvést veřejný prostorem, který se decentně mění v náměstí. Náměstí, kde největší figurou a protihráčem budovy je vrostlý olbřímí mostní pilíř. Elegantní a příhodná mi přijde i úmyslná neuzavřenost přilehlých dvou bloků na východní hraně. Jsou pootevřené, neucpané, vše na tom správném místě. Níže uvedené vlastně neplatí pouze ve vztahu k popisovanému projektu, ale i několika dalším ateliérovým řešitelům na toto téma. Po formální stránce velmi čitelné odevzdávky. Jednoduše řazené a přehledně strukturované výkresy. Forma a podání ukazuje sílu a doufám i fascinaci zpracovatelů magnetismem mostní velestavby. Velké a názorné objektové modely, hlavně společný hlavní model, jsou impresivní. Ptal bych se jedině po přehlednějším modelu menšího měřítka a širší lokality struktury bloků Nuslí. Po modelu celku, kde budou urbánní souvislosti prostorově patrné v přesahu, s čitelnou hierarchií a vazbami veřejných prostorů vzájemně. Samozřejmě opět vč. stavby klenoucí se nad údolím. Výsledkem je autorsky svěží a elegantní projekt, který bych rád viděl pod mostem.

řešené území

odkazy:

KRYSTAL architektura © 2022