Grady house

lokalita: Ústecký kraj
vyhotovení: studie 03/2023
aktuální stav: dokončení architektonické studie

GRÁDY
Být intenzivní, silný, výrazný.

Dům pracuje se zážitky, expanzí prostoru a překvapivými momenty, které mají „grády“.

GRÁD
Je matematická jednotka používaná při měření rovinného úhlu.

Dům obsahuje spoustu očividných i skrytých geometrických a matematických souvislostí a principů.

GRADACE
Je obecně stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování.

Dům svým vnějším umístěním do terénu a vnitřním rozpoložením postupně nabírá na vzrůstající intenzitě.

Urbanistické řešení vychází z konceptu „neviditelného domu“, který bude splývat z okolní krajinou a bude zaintegrován do svahu. Pro maximální využití potenciálu výhledu, bylo klíčové dům na pozemku správně umístit. Dům je tak umístěn v nejvyšším místě parcely. Měřítkově se jedná o dvojpodlažní dům, jehož spodní patro je zapuštěno do terénu. Garáž je integrována do hmoty, abychom nevytvářeli další stavby na pozemku a dům působil kompaktně jako „krabička“, které je pouze vložená do svažitého terénu.

Celým konceptem se line téma symetrie, čisté geometrie a průhledů. Hmota domu je navržena jako přesný čtverec, který nejlépe zapadl do stavebního programu a řešeného pozemku.

Fasádě dominuje střídání pevných pilířů, prosklených ploch a výrazná betonová římsa pro skladbu zelené střechy.

Typologicky se jedná o koncept tzv. „obíhačky“, kdy je ve středu domu umístěné hygienické zázemí, kolem kterého se dům postupně otevírá a „točí“. Kolem tohoto jádra jsou jako „korálky“ uspořádané další pokoje, které jsou multifunkčně navrženy s velkými posuvnými dveřmi. Dispozice se během pár chvil může celá propojit a nebo naopak celá uzavřít na jednotlivé místnosti.

autor: Viktor Kirschner, Kristýna Kirschner
spolupráce: Pavel Horáček, Jan Cink, Ekaterina Negovorina

koncept I tvar

koncept I uspořádání

koncept I dispozice

půdorys

pohledy

další momenty exteriér

vstupní brána

kuchyně

pracovna

posuvná křídla I zadní průhled

posuvná křídla I středový průhled

komunikace

zádveří I schodiště

zážitková koupelna

ložnice I reprezentativní koupelna

dětské pokoje

wc I šatna děti

v noci

úvodní skica

výsledný návrh

řešené území

KRYSTAL architektura © 2022