Dům s byty pro seniory

lokalita: Krásno (Karlovarský kraj)
ocenění: 1. místo v otevřené architektonické soutěži
vyhotovení: studie 09/2021

Jaké požadavky má splňovat dům pro seniory? V čem chtějí senioři žít? V čem se cítí dobře? Jaké jsou jejich priority? Jsou stejné jako priority nižších věkových kategorií? Čím architekt může bydlení zlepšit? ….

Návrh domu je odpovědí na současný potřebný standard bydlení pro seniory a jakou formu by mělo bydlení splňovat. Zejména apeluje na nároky jako jsou kvalitní bydlení, příjemné prostřední, potenciál komunity, potenciál zapojení se do dění, dostatek venkovních prostor apod.

Základní koncepční rozhodnutí představuje rozdělení objektu do dvou hmot, dvou domů, které měřítkově a charakterově odpovídají domům nacházejícím se na náměstí. Velikost hmoty objektu je volena střídmě k danému pozemku a okolí. Dům také drží uliční čáru směrem k náměstí, které je středobodem urbanistického uspořádání. Podobně jako do náměstí se chová i do zahrady.

Urbanistické řešení projektu se dále snaží o oživení náměstí. Dům se staví k ulici čelem. Důležitým prvkem návrhu je loubí, které rozšiřuje veřejný prostor před objektem a umožňuje rozšířit energii do náměstí, která v určitých místech není dostatečná a místu chybí. K loubí jsou navázány veškeré společenské, komunitní a obchodní funkce. Návrh se snaží chovat ohleduplně vůči stávajícím objektům, nevyčnívat a nerušit zavedené struktury, ale zároveň se také snaží vnést do náměstí novou energii. Výškové uspořádání domů v blízkém okolí návrh respektuje, dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Návrh se snaží svým vzhledem přiblížit domům v jeho nejbližším okolí. Do náměstí má fasáda přesný geometrický rastr, který vytváří archetyp domu typický pro historické centra menších měst. Zatímco fasáda směrem do zahrady má již volnější uspořádání a charakter.

Dispozičně je dům řešen jako halový schodišťový prostor s pobytovou setkávací chodbou podél fasády. Bytové jednotky s halovou dispozicí jsou umístěny směrem do zahrady pro co nejpříjemnější prostředí bydlení a kontakt s krajinou.

autor: Viktor Kirschner, Kristýna Kirschner (Vyslychová)
autorizace: Richard Sidej (znamení čtyř - architekti)
vizualizace: Pavla Maxová, Jan Novotný

Návrh překládá konzistentní řešení, které nejvhodněji reaguje na zadání, urbanistický kontext a zvolený architektonický výraz zapadá do obce Krásno.

Předložený koncept pracuje s vytvořením dvou domů spojených do jednoho vnitřního provozu bytového domu. Reaguje tím na historické křivdy jižní strany náměstí, která obsahuje několik proluk. Doplněním uliční linie dává více vyniknout kostelu, faře, radnici i hospodě a netváří se, že je něčím víc, než bytovým domem s parterem, podobně jako to dělá celá severní strana náměstí. Zvolené rozdělení domu na dvě části vhodně měřítkově reaguje na typickou parcelaci centra obce.

Specifickým prvkem, kterým se návrh vyznačuje v komunikaci domu a náměstí je arkáda/podloubí, které nefunguje jako typické průchozí podloubí, ale funguje spíše jako krytá terasa/pavlač pro posezení před obchodem a společenskou místností domu i jako závětří. Dům tím vytváří atyp na náměstí, čímž na sebe velmi decentně upozorňuje a přináší do měst lázeňskou tématiku (Krásno leží v těžišti trojúhelníku Mariánské Lázně – Františkovy Lázně – Karlovy Vary).

Dům disponuje vysokou kvalitou architektonického, technického (včetně detailu), ekonomického i provozního řešení. Obsahuje i vhodné krajinářské řešení a řešení trvalé udržitelnosti. Obsahuje i vhodné krajinářské řešení a řešení trvalé udržitelnosti.

koncept

řešené území

odkazy:

KRYSTAL architektura © 2022