Chata u lesa

lokalita: Středočeský kraj
vyhotovení: studie 07/2023
aktuální stav: dokončení architektonické studie

Zadáním bylo vytvoření novostavby chaty na místě stávajícího nevyhovujícího objektu. Limitem návrhu je dodržení stávající zastavěné plochy s jejím umístěním a proporcemi. Pro novostavbu budou využity základy stávající chaty.

Původní umístění chaty na pozemku je bez zjevného důvodu chaotické. Původní objekt nekomunikuje s tvarem parcely a žije si vlastním životem. Návrh se snaží tyto komplikované vztahy zjednodušit a napravit. Parcela má jižní až jiho-východní orientaci se sousedy na západní a severní straně. Příjezdová komunikace je situována z východní strany pozemku. Na jižní straně je pozemek lemován místní vodotečí. Díky spojení krásné přírody a potoka tento jižní pohled parcely vytváří malebný výhled do okolí. Tento výhled byl pro návrh zásadní. K výhledu jsou orientovány hlavní pokoje a také největší prosklení chaty.

Pro správné urbanistické řešení bylo potřeba nově navrhnout vstup do objektu. Vstup původního objektu se nachází na protější západní straně od příjezdové komunikace. Navrhovaný vstup je tak nově umístěn z východní strany pozemku, v přímém napojení na příjezdovou komunikaci. Původní objekt je pouze jednopatrový se značným soklem, který objekt odděluje od terénu. Nově jsou navržena dvě nadzemní patra bez soklu, aby měl dům přirozené napojení na zahradu. Návrh nové chaty je zaměřen na celkovou jednoduchost, čitelnost a kontextualitu. Chata drží archetyp jednoduchého domu se sedlovou střechou s přesahy. Hlavní průhledy jsou soustředěny do jižní části, do krajiny spolu s přidáním sekundárních výhledů ve směru východ - západ jednak pro další osu výhledu, ale také pro praktické příčné větrání.

Kompozice fasád je kombinací velkoformátových prosklení spolu s menšími okny ve tvaru čtverce. Tyto čtvercová okna architektonicky podporují malebné měřítko chaty a odkazují na původní archetypy chat s malými okny. Typickým prvkem návrhu jsou obdélné dřevěné přístavby v severní a jižní části objektu. Obdélná přístavba v severní části vychází ze zastavěného tvaru původního objektu. Původní objekt měl v této části umístěn vstup, který je nyní využit pro krytou dílnu/skládek. Objemově je tento tvar protažen otevřenou konstrukcí, která slouží pro sklad dřeva a umístění tepelného čerpadla. Jižní obdélná přístavba je venkovní terasa, která propojuje interiér obývacího pokoje s exteriérem a zahradou.

Dispozice je tvořena čtyřmi obytnými místnostmi (4kk). Je zvolena typická hierarchie s obytným patrem ve spodním patře a pokoji v podkroví. Hlavním prvkem vnitřního uspořádání domu je převýšený prostor kolem schodiště, který celý prostor otevírá a propojuje.

Chata je navržena jako dřevostavba z CLT panelů (alternativně také možno jako klasická dřevostavba). Dřevostavba ja kotvena do betonového soklu.

autor: Kristýna Kirschner (Vyslychová), Viktor Kirschner

Jak byste celkově hodnotili naši spolupráci pár větami? Doporučili byste nás Vašim přátelům?
Od začátku naší spolupráce jsme věděli, že jsme v dobrých rukách. Určitě jsme ocenili otevřenost a trpělivost vůči našim nápadům a požadavkům, nad kterými jsme si vždy společně sedli a hledali možnosti, jak je do studie zapracovat tak, aby vše dávalo smysl, bylo logické, funkční a my byli spokojeni.
 
Jaké TŘI SLOVA byste použili pro popis naší spolupráce?
Spolehlivost, vstřícnost, důvěra.
 
Je něco cenného, co jste si z naší spolupráce odnesli?
Určitě jsme si odnesli to, že vše potřebuje svůj čas, fáze návrhu je neskutečně důležitá a časově náročná, nelze tento proces urychlit, protože pak nemůže vzniknout dům přesně na míru Vašim potřebám a životnímu stylu.

koncept

řešené území

KRYSTAL architektura © 2022