Bytový dům 4DVORY

lokalita: České Budějovice
typ projektu: odměna ve dvoufázové otevřené architektonicko-urbanistické soutěži
vyhotovení: 1. fáze studie 12/2020, 2. fáze studie 03/2021

Jedná se o návrh městského nájemního bydlení v blokové struktuře, která vychází ze zadávací urbanistické studie.

Návrh bytového domu je založen na několika pilířích v různých měřítcích - definování urbanistické struktury v prostranství městské periferie ve vazbě na krajinu, samotná architektonická kvalita návrhu spočívající v co největší jednoduchosti, výrazové čistotě a systémovosti až po detail provedení dispozičních řešeních, která odráží aktuální potřeby, jež jsou pro bydlení kladeny. Z těchto základních pilířů je tak návrh bytového domu odpovědí jak stavět bytové domy s mnohými soudobými aspekty a požadavky co nejvíce jednoduše, ekonomicky, ale zároveň se zachováním potřebné architektonické kvality a kvality prostředí.

Bytový blok je celkem rozdělen do pěti hmot. Blok primárně potvrzuje uliční čáru směrem k městským stranám a směrem do krajiny se hmota rozestupuje. Do krajiny jsou navrhnuty ustoupená podlaží s terasami ve všech bytových objektech pro maximální výhled. Vnitroblok je poloveřejným prostorem se zelení, soukromými předzahrádkami a dětským hřištěm.

autor: Kristýna Kirschner (Vyslychová), Viktor Kirschner
vizualizace: Jan Dousek, Radovan Záborský

koncept

řešené území

odkazy:

KRYSTAL architektura © 2022