Bytové domy a mateřská škola Rakovnická

lokalita: Praha 6 - Ruzyně
ocenění: 2. místo v otevřené architektonické soutěži
vyhotovení: studie 09/2021

Urbanistické řešení návrhu vychází především z okolní zástavby. Projekt se snaží podporovat a zachovávat charakteristické znaky v území. Respektuje stavební čáru v ulicích Rakovnická a Ledecká. Velikost hmot a jejich počet volí identicky jako domy v ulici Stochovská. Zvolená výška dvou až třech nadzemních podlaží odpovídá výšce domů v okolí. Projekt se dále snaží v daném území nevyčnívat, ale zároveň mu dodávat přidanou hodnotu. Návrh umisťuje na pozemek tři identické bytové domy spojené podzemní garáží a objekt mateřské školy. Opakování bytových domů analogicky navazuje na principy, které jsou v místě již použity. Návrh umisťuje mateřskou školu do klidnější části řešeného území do západní části. Návrh bytových domů a mateřské školy pracuje s jednoduchostí, symetrií, horizontalitou a kontextem.

BD
Z hlediska hmoty jsou domy koncipované jako jednoduché bodové útvary rytmicky rovnoměrně zasazené do řešeného území. Výrazným prvkem bytových domů je zalomení jižních rohů. Zalomení umožňuje dlouhodobější proslunění bytů a pomáhá domy měřítkově zmenšit a zjemnit. Dalším důležitým prvkem domů jsou lodžie, které hmoty ještě více odlehčují a jsou uživatelsky přívětivé.


Návrh člení mateřskou školku do dvou vizuálně oddělených horizontálních úrovní. Na pevný sokl je umístěna dřevěná skeletová konstrukce. Tento princip vytváří dojem pavilonu, a pomáhá tak k dosažení chtěného drobnějšího lidského měřítka.

autor: Viktor Kirschner, Kristýna Kirschner (Vyslychová)
vizualizace: Pavla Maxová, Jan Novotný

Urbanistické řešení respektuje charakter okolní zástavby. Rozdělení na 4 objekty a jejich rozmístění umožňuje vizuální prostupnost územím. Návrh dvoupodlažního objektu mateřské školy vhodně využívá pozemek.

Porota kladně hodnotí návrh společné části zahrady pro uživatele bytových domů. Jednota objemu a výrazu jednotlivých bytových domů přes kvalitní návrh architektonického řešení a fasád působí svým opakováním poněkud uniformně a nezohledňuje tvar pozemku. 

Celkově kvalitní řešení mateřské školy je hodnoceno jako nejlepší z předložených soutěžních návrhů. Porota ocenila efektivní řešení podzemní části bytových objektů.

Návrh se přibližuje ekonomickým požadavkům zadavatele. Z energetického hlediska je návrh hodnocený jako neutrální.

koncept

řešené území

odkazy:

KRYSTAL architektura © 2022